CONSULTORIA FISCAL EN LLORET DE MAR

L’inici empresarial i el seu assessorament estan estretament lligats entre si, ja que només amb un bon assessorament es pot crear una empresa forta i estable.

Gestoria en Lloret de mar; asesoria en Lloret de mar; gestorias en Lloret de mar; asesorias en Lloret de mar; gestories a Lloret de mar; assessories a Lloret de mar; assessoria a Lloret; asesoria la selva; asesoria laboral en lloret de mar; seguros lloret de mar; contable; contabilidad; fiscal; fiscal Lloret de mar; correduria de seguros Lloret de mar; gestor Lloret de mar; asesor Lloret de mar; asesoría fiscal; gestoría fiscal;

"Junts aconseguirem que el teu projecte empresarial sigui exitós"

Un estudi professional i personalitzat ens permet obtenir els millors avantatges fiscals per a la teva empresa complint sempre amb la normativa vigent amb l’objectiu principal de subministrar als emprenedors tota la informació necessària per a la presa de decisions en el procés de creació d’una empresa.

 • Definició de la forma jurídica empresarial
 • Operacions societàries
 • Consell sobre contractació mercantil
 • Àmbit d’aplicació de normatives generals o sectorials
 • Serveis econòmico-financers:
  • Anàlisi d’estats financers
  • Ajut per a la recerca de finançament
  • Consell sobre vies de finançament alternatives
 • Serveis laborals i Recursos Humans:
  • Càlcul de despeses de personal i simulacions de contractació
  • Consell sobre contractació laboral
  • Definició de processos de selecció
 • Serveis comercials:
  • Definició d’estratègies comercials
  • Definició de polítiques de comunicació
 • Serveis comptables-fiscals:
  • Consell sobre la gestió de la comptabilitat
  • Àmbit d’aplicació de normativa tributària
  • Consell sobre programes informàtics adreçats a portar comptabilitat i fiscalitat
assessoria la selva lloret de mar
CONTABILITAT ASSESSORIA LA SELVA 1
ASSESSORIA LA SELVA LLORET DE MAR

CONTACTAN'S